Ikastetxea

Ikastetxea

Ikastetxea

UNI EIBAR-ERMUA Lanbide Heziketako ikastetxea da.

Eibarko ikastetxea 1968an sortu zen. Ibilbide luzean hainbat ikasketa-eskaintza izan ditu: lan-zentro teknikoa, Batxilergoa, Lanbide Heziketa, etab.

Eibarko Hezkuntza Esparruan gaude, lau arlori dagozkien Lanbide Heziketako zikloak eskaintzen: Merkataritza eta Marketina, Informatika eta Komunikazioak, Administrazioa eta Kudeaketa eta Jarduera Fisikoak eta Kirolak.

Misioa

UNI EIBAR-ERMUAren helburua ikasleei kalitatezko prestakuntza integrala ematea da, etorkizuneko ikasketetara edo lan-munduan integratzera bideratuz. Ezagutza humanistiko, zientifiko eta teknologikoen irakaskuntzak gero eta aldakorragoa den gizarte batean moldatzeko gaitasuna eman beharko die.

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren Ziurtagiria

The International Certification Network

Ikuspegia

Baliabideak ondo kudeatzeagatik, ikasleak behar bezala prestatzeagatik, lan-giro onagatik eta gizarte sortzaile, ireki eta elkarrizketatzaile bati balioetan egindako ekarpenagatik aintzatetsitako ikastetxea izan nahi du gure erakundeak.

Balioak

Gure erakundeak lehentasunezkotzat jotzen dituen balioak honako hauek dira:

 • Elkarrizketa; entzutea, iritzi desberdinekiko errespetua eta akordioak bilatzeko malgutasuna nabarmenduz.
 • Lankidetzan eta talde-lanean islatutako elkartasuna.
 • Errespetua, balioespena eta konfiantza guztien lanean.
 • Etengabeko hobekuntza, egindako akatsak eta okerrak onartuz eta emandako iritziak eta iradokizunak gehituz.

Kalitate-politika

IES UNI EIBAR-ERMUA BHIk kalitatea bere politikaren eta estrategiaren funtsezko zatitzat definitu du, eta kalitatean oinarritutako kudeaketa-sistemak hartu ditu erakundea kudeatzeko erreferentziazko eredutzat. EFQM Europako Kudeaketa Eredua eta UNE-EN ISO 9.001: 2015 arauan oinarritutako kalitatea ziurtatzeko sistema dira funtsezko erreferenteak.

Zehatzago, gure zentroak jarduteko filosofia gisa hartu du kalitatea, eta honako gidalerro hauekin identifikatzen da:

 • Ondo egindako lana egitea.
 • Gure jarduerak etengabe hobetzea, ikasleen, gurasoen, enpresen eta irakasleen eta irakasle ez diren langileen ahotsa entzunda.
 • Datuetan eta talde-lanean oinarritutako lan-metodologiak hartzea.

Gidalerro horiek honako prozesu eta proiektu hauen bidez hedatzen dira:

 • Kalitate-sistema bat ezartzea eta garatzea UNE-EN ISO 9.001: 2015 arauaren arabera.
 • Bezeroen gogobetetzea aldian behin neurtzea eta aztertzea.
 • Kalitate-sistema berrikustea eta prozesuak aldian-aldian eguneratzea.
 • Kalitate-sistemaren barne- eta kanpo-auditoriak.

Era berean, urteko planetan zabaltzen da, helburuak formulatuz eta betez. Zentroaren helburuak adierazleen bidez kuantifikatu eta neurtu ahal izango dira, eta horiek guztiek kalitatearen helburuak osatzen dituzte, eta horien betetze-maila aldizka ebaluatuko da.

Kalitatearekiko konpromisoak erakunde osoari eragiten dio. Zentroko pertsona guztiek onartzen dute konpromiso hori, eta beren erantzukizuna da baldintzak betetzea eta kalitatea kudeatzeko sistemaren eraginkortasuna etengabe hobetzea, bai eta erakundeen helburuak lortzen aktiboki parte hartzea ere.

Halaber, zentroak konpromisoa hartzen du bezeroen betekizun guztiak betetzeko, bai eta aplikagarri zaizkion legezko eta erregelamenduzko baldintzak betetzeko ere.

Ikastetxeko Zuzendaritzak behar diren bitartekoak eta prestakuntza emango ditu jarduerak arrakastaz egiteko.