#EMEU InforTeachers

2024/05/10

#EMEU proiektuko informatikako irakasleen bilerak UNIan antolatu ditugu egun hauetan.

Datorren urteko ikasleen mugikortasunak antolatu, enpresak bisitatu eta aktibitate kultural ugari egin ditugu. Irakasleak eskola hauetakoak izan dira: 

  • Horizon College (Holanda)
  • Aarhus Tech (Dinamarca)
  • Gradia y YSAO (Finlandia)
  • Industrial Electronics Munich (Alemania)
  • Construcción Bizkaia

These days we have organized meetings at UNI of the computer teachers of the #EMEU project.

Next year’s student mobilities have been organized, we have visited companies and we have done a lot of cultural activities.

Teachers have been from:

  • Horizon College (Netherlands)
  • Aarhus Tech (Denmark)
  • Gradia and YSAO (Finland)
  • Industrial Electronics Munich (Germany)
  • Construcción Bizkaia